Βιβλιοθήκη εικόνων

Είμαστε φημισμένοι για...

ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣ: Βασική μας αρχή είναι "η απόλυτη και συνειδητή συμμετοχή του μαθητή σε όλη τη διαδικασία της μάθησης"

Προωθούμε μια σύνθετη, ευχάριστη και κυρίως αποτελεσματική μορφή διδασκαλίας, μάθησης και "μύησης" στην κουλτούρα της ξένης γλώσσας με κύρια χαρακτηριστικά

 • την πρωτοβουλία των μαθητών
 • την αυτονομία και την αυτενέργειά της
 • τις ομαδικές δραστηριότητες και εργασίες
 • την εξασφάλιση της συμμετοχής όλων των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • τον απόλυτο σεβασμό στο μαθησιακό μοντέλο του κάθε μαθητή
 • τη σύνδεση του γνωστικού αντικειμένου (ξένη γλώσσα) με την κουλτούρα, την τέχνη, την καθημερινότητα και τις ιδέες που εκφράζονται μέσα από αυτό
 • τη διαθεματικότητα
 • την καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων και την ψυχολογική στήριξη των μαθητών σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας

... είμαστε φημισμένοι για

ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΣ, προσφέροντας

 • μεγάλο φάσμα ΤΜΗΜΑΤΩΝ και ΕΠΙΠΕΔΩΝ (junior/senior courses, remedial classes, adult courses, exam preparation etc)
 • αντικειμενικά, σύγχρονα και εναλλακτικά ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (weekly tests, term exams, portfolios, mock exams, projects, self-evaluation etc)
 • προσεκτικά επιλεγμένο, πρωτότυπο, ευέλικτο και ενημερωμένο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
 • άριστη ποιότητα ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (παρουσιάσεις προγραμμάτων σπουδών, ανοιχτό μάθημα με τη συμμετοχή γονέων, ανοιχτές συζητήσεις κλπ..)
 • άψογη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

... είμαστε φημισμένοι για

την ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ μας ΥΠΟΔΟΜΗ και τα ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ μας ΜΕΣΑ

 Σχεδιάζουμε και επιλέγουμε τα διδακτικά μας μέσα με κριτήριο

 • την ποιότητα
 • την καταλληλότητα σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών
 • την ποικιλία
 • τη μελετημένη και ορθολογική χρήση
 • την αρμονική ένταξη στη διαδικασία του μαθήματος

και εξασφαλίζουμε

 • εξοικονόμηση χρόνου και προσπάθεια
 • συμμετοχή και ενδιαφέρον του μαθητή
 • ενίσχυση και διατήρηση των παραστάσεων
 • καλύτερη και αμεσότερη κατανόηση του μαθήματος
 • ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών
 • επαφή με την "πραγματική γλώσσα" και άμεση σύνδεση με αυθεντικό γλωσσικό περιβάλλον

προσφέρουμε

 • ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ πίνακες σε όλες τις αίθουσες
 • ειδικά οργανωμένο διαδραστικό υλικό προσαρμοσμένο στις προδιαγραφές και απαιτήσεις κάθε επιπέδου
 • επιλεκτική πρόσβαση και χρήση ποικίλων Διαδικτυακών προγραμμάτων
 • αναβαθμισμένο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • δανειστική βιβλιοθήκη και αρχείο ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ και ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ τύπου
 • ηλεκτρονικό βιβλίο για προσωπική μελέτη κάθε μαθητή
 • αίθουσες συνεδριάσεων και παρουσιάσεων
 • αίθουσα εκδηλώσεων και προβολών