Βιβλιοθήκη εικόνων

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Επιλέγουμε τους συνεργάτες μας με ιδιαίτερη προσοχή ακολουθώντας ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια και φροντίζουμε να:

    - Είναι απόφοιτοι Ελληνικών ή Ξένων Πανεπιστημίων, κάτοχοι αναγνωρισμένων διπλωμάτων Γλωσσομάθειας, με επάρκεια προσόντων και άδεια διδασκαλίας.

     -είναι έμπειροι εκπαιδευτικοί και ειδικεύονται σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες μαθητών έχοντας παράλληλα σφαιρική γνώση όλων των επιπέδων Γλωσσομάθειας.

     -είναι ειδικευμένοι στη ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ της διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών και καταρτισμένοι στις σύγχρονες τάσεις της ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ παιδιών και εφήβων.

     -επιμορφώνονται συνεχώς και ενημερώνονται για τις εξελίξεις της Σύγχρονης Διδακτικής παρακολουθώντας εκπαιδευτικά σεμινάρια.

     -δημιουργούν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον φιλικό, ευχάριστο και υποστηρικτικό εμπνέοντας εμπιστοσύνη και σιγουριά.

     -με την παρουσία και την ολοκληρωμένη προσωπικότητά τους εξασφαλίζουν ΑΣΦΑΛΕΙΑ για τους γονείς καθώς αποτελούν πρότυπα αναφοράς για τους μικρούς μαθητές.

     -Συνεργάζονται και ανταλλάσσουν απόψεις με τους γονείς, ενημερώνοντάς τους σε εβδομαδιαία βάση για την επίδοση, παρουσία και πρόοδο των παιδιών τους.

     -Μοιράζονται το ΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΡΑΜΑ για μια ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ και κυρίως ΜΑΘΗΤΟΚΕΝΤΡΙΚΗ.


LEVEL CO-ORDINATORS

    - Παρακολουθούν, αξιολογούν και αναμορφώνουν τα Προγράμματα Σπουδών και την πορεία της ύλης.

    - Παρακολουθούν την πορεία κάθε μαθητή ξεχωριστά και διεξάγουν μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας όπου χρειάζεται.

    - Επιτηρούν τη διδασκαλία μαθημάτων εξασφαλίζοντας ενιαία μεθοδολογική προσέγγιση και προσαρμόζουν το πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε τμήματος.

    - Οργανώνουν την εβδομαδιαία αξιολόγηση καθώς και τα 'mock exams' κάθε επιπέδου.


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

    - Εποπτεύει και ελέγχει τη σωστή λειτουργία του σχολείου.

    - Δημιουργεί, οργανώνει και αναμορφώνει τα προγράμματα σπουδών όλων των επιπέδων.

    - Επιλέγει το διδακτικό υλικό σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε επιπέδου και τις νέες εκπαιδευτικές απαιτήσεις.

    - Επιβλέπει το portfolio του κάθε μαθητή και παρεμβαίνει όταν χρειάζεται.

    - Οργανώνει τις παρουσιάσεις και τον απολογισμό των προγραμμάτων σπουδών.

    - Επικοινωνεί σε καθημερινή βάση με γονείς και μαθητές και στηρίζει προσωπικά όλους τους μαθητές όταν παραστεί ανάγκη.

    - Διδάσκει και είναι υπεύθυνη για τα επίπεδα Β2, Γ1 και Γ2.

    - Παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις στο χώρο των Εξετάσεων Γλωσσομάθειας.

    - Φροντίζει το σχολείο να είναι ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ σε ανοιχτή και συνεχή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με τους σπουδαστές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς αλλά και τους ευρύτερους φορείς της εκπαίδευσης και της κοινωνίας.