ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ


  • Ευέλικτα τμήματα: εδώ ο μαθητής εντάσσεται όχι σύμφωνα με την ηλικίς κσι τα χρόνια σπουδών του αλλά τις επιδόσεις, τις δεξιότητες και τους στόχους του.

 

  • Πάγωμα Διδάκτρων & άλλες οικονομικές διευκολύνσεις: ανταποκρινόμαστε στις επιταγές των «δύσκολων» καιρών και παγώνουμε τα δίδακτρά μας για 5η συνεχή χρονιά, προσφέροντας συγχρόνως πολλές οικονομικές διευκολύνσεις.

 

  • Εναλλακτική αξιολόγηση: έξυπνη, αντικειμενική, σύγχρονη αξιολόγηση δεν επιβαρύνει την ώρα του μαθήματος και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του μέλλοντος. (MOCK EXAMS, PORTFOLIOS, RESEARCH PROJECTS, JOURNALS, etc)

 

  • Ακόμα πιο αναβαθμισμένες & σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας: βιωματική εκπαίδευση, συνεργασία με πολιτιστικούς οργανισμούς της πόλης μας, συνεργατική μάθηση (cooperativelearning), δομημένη αντιπαράθεση (structuredcontroversy & debates)

 

  • ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ!                                                                   Μας τα ζητήσατε και τα οργανώσαμε!

 

  •  ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ για βοήθεια στο σχολείο για μαθητές Ε΄& ΣΤ΄ Δημοτικού και Α΄ Γυμνασίου

 

  • ΔΩΡΕΑΝ WORKSHOPS για μαθητές των επιπέδων C, Pre FCE, B2            ( διδάσκονται από την Κα Βεζεργιαννίδου)