ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για τα Διπλώματα Ισπανικής ως Ξένης Γλώσσας (DELE)


Diploma B1 (Nivel Inicial)

Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να ανταπεξέλθει κάποιος ικανοποιητικά σε καταστάσεις που απαιτούν στοιχειώδες επίπεδο γνώσης.
Η εξέταση συνίσταται από τις παρακάτω δοκιμασίες:

·  Κατανόηση γραπτού λόγου (40 λεπτά)

· Παραγωγή γραπτού λόγου (50 λεπτά). Σύνταξη μικρών και απλών κειμένων πρακτικού χαρακτήρα.

·  Κατανόηση προφορικού λόγου (30 λεπτά)

·  Τεστ γραμματικής και λεξιλογίου (40 λεπτά)

·  Παραγωγή προφορικού λόγου (10 min)

Σύμφωνα με την ALTE (Association of Language Testers in Europe) το Δίπλωμα Β1 αντιστοιχεί με τα παρακάτω διεθνή διπλώματα:

·  Αγγλικά: Preliminary Englist Test (PET) 

·  Γερμανικά: ZD Zertifikat Deutsch (CEF)


Diploma B2 (Nivel Intermedio)

Πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου κάποιος να ανταπεξέλθει ικανοποιητικά σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής, που δεν απαιτούν μια εξειδικευμένη χρήση της γλώσσας.
Η εξέταση συνίσταται από τις παρακάτω δοκιμασίες:

· Κατανόηση γραπτού λόγου (60 λεπτά)

· Παραγωγή γραπτού λόγου (60 λεπτά) Σύνταξη μιας προσωπικής επιστολής και ενός κειμένου. Κάθε μια έκθεση θα πρέπει να αποτελείτε από 150 με 200 λέξεις.

·Κατανόηση προφορικού λόγου (30 λεπτά). Ο υποψήφιος θα απαντήσει σε 12 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών 4ων προφορικών κειμένων (μαγνητοφωνήσεις). Η θεματολογία των μαγνητοφωνημένων κειμένων είναι ανακοινώσεις, ειδήσεις, συνομιλίες ή συνεντεύξεις.

·Τεστ γραμματικής και λεξιλογίου (60 λεπτά)

·Παραγωγή προφορικού λόγου (10-15 λεπτά).

Σύμφωνα με την ALTE (Association of Language Testers in Europe) το Δίπλωμα Β2 αντιστοιχεί με τα παρακάτω διεθνή διπλώματα:

·Αγγλικά: First Certificate in English (FCE) 

·Γερμανικά: Goethe Zertifikat B2 (CEF)

Diploma C1 (Nivel Avanzado)

Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου να μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα και με ευχέρεια χωρίς προφανή προσπάθεια εξεύρεσης της κατάλληλης έκφρασης.
Συνίσταται στις παρακάτω δοκιμασίες:

·Κατανόηση γραπτού λόγου και χρήση της γλώσσας (90 λεπτά)

·Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου και χρήση της γλώσσας (50 λεπτά)

·Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου και επικοινωνία (80 λεπτά) 

·Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση γραπτού λόγου και Παραγωγή προφορικού λόγου και επικοινωνία (20 λεπτά / 20 λεπτά προετοιμασίας) 

Σύμφωνα με την ALTE (Association of Language Testers in Europe) το Δίπλωμα C1 αντιστοιχεί με τα παρακάτω διεθνή διπλώματα:

· Αγγλικά: Certificate in Advance English (CAE) 

· Γερμανικά: Goethe Zertifikat C1 (CEF)

Diploma C2 (Superior)

Το δίπλωμα αυτό πιστοποιεί την γλωσσική ικανότητα που απαιτείται προκειμένου κάποιος να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις που απαιτούν προχωρημένη χρήση της γλώσσας και γνώσεις της ισπανικής κουλτούρας.
Το διαγώνισμα του DELE C2 αποτελείται από τις ακόλουθες δοκιμασίες:

·Χρήση της γλώσσας, Κατανόηση γραπτού λόγου και ακουστική κατανόηση (105 λεπτά)

·Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση προφορικού λόγου και κατανόηση κειμένου, παραγωγή γραπτού λόγου και επικοινωνία (150 λεπτά) 

·Μικτή επιδεξιότητα: Κατανόηση κειμένου και παραγωγή προφορικού λόγου και επικοινωνία (20 λεπτά / 30 λεπτά προετοιμασίας)

Σύμφωνα με την ALTE (Association of Language Testers in Europe) το Δίπλωμα C2 (Superior) αντιστοιχεί με τα παρακάτω διεθνή διπλώματα:

·Αγγλικά: Certificate in Proficiency English (CPE) 

·Γερμανικά: ZOP Zentrale Oberstufenprufung C2 (CEF)