ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ Goethe-Institut

 

1.     Goethe-Zertifikat B2 προϋποθέτει προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο. Η εξέταση αντιστοιχεί στο τέταρτο επίπεδο (Β2) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

2.     Zertifikat Deutsch für den Beruf αντιστοιχεί και αυτό στο τέταρτο επίπεδο (Β2) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες ( εξετάζει τη Γερμανική Γλώσσα στις καθημερινές επαγγελματικές περιστάσεις )

 

1.