ΕΠΙΠΕΔΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ – ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ Goethe-Institut

1.        

GoGoethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch für Jugendliche αποδεικνύεις ότι είσαι σε θέση να χειρισθείς χωρίς πρόβλημα βασικές δομές της γερμανικής καθομιλουμένης και να ανταπεξέλθεις λεκτικά στις σημαντικότερες καθημερινές περιστάσεις. Η εξέταση αντιστοιχεί στο τρίτο (Β1) από τα έξι επίπεδα της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

1.