Ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών μας και προσφέρουμε κανονικά, θερινά και ταχύρυθμα τμήματα μαθητών και ενηλίκων εκμάθησης της Γερμανικής Γλώσσας που οδηγούν στην απόκτηση Διπλωμάτων (Zertifikat Deutsch : 100% επιτυχία, Zertifikat B2, C1, KDS [C2], GDS[C2+])