Βιβλιοθήκη εικόνων ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ

SENIOR ACTIVITIES : ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ (DEBATE)

 

Σχεδιασμένη προσεκτικά και ενταγμένη στο πρόγραμμα σπουδών του σχολείου μας.

Οι μαθητές προετοιμάζονται όλη την ακαδημαϊκή χρονιά σε μια σειρά από ζητήματα που προσφέρονται για αντιπαράθεση.

Στο τέλος του έτους διεξάγονται DEBATES  που είναι και ανοιχτά στο κοινό.

Με αυτό τον τρόπο, όλοι οι μαθητές που συμμετέχουν

 

  • αναζητούν και οργανώνουν πληροφορίες
  • αποκτούν βαθιά κατανόηση όλων των θέσεων που σχετίζονται με ένα αμφιλεγόμενο θέμα
  • πλουτίζουν το λεξιλόγιο και τα μοντέλα σύνταξής τους
  • αντιλαμβάνονται τα οφέλη της ομαδικής εργασίας
  • μαθαίνουν να χρησιμοποιούν ωφέλιμα την αντιπαράθεση
  • εξασκούν την κριτική τους ικανότητα και την αιτιολόγηση των θέσεων τους
  • δίνουν πειστικές παρουσιάσεις αμφισβητώντας ή αντικρούοντας τις θέσεις των άλλων