Πιστεύουμε ότι η εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κουλτούρα, την τέχνη και τις ιδέες που εκφράζονται με αυτή.

Οι μαθητές μας δεν αποκτούν μόνο γνώσεις αλλά αναπτύσσουν ικανότητες που τους επιτρέπουν να ερευνούν και να παράγουν λόγο στηριζόμενοι στις δικές τους δυνάμεις.

Αποβλέποντας στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή του δίνουμε ΒΗΜΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ και ΧΩΡΟ για ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ μέσα από ποικίλες δράσεις και εκδηλώσεις, καινοτόμα μοντελα διδασκαλίας και πλείστες ευκαιριες για ενεργητική συμμετοχή.